Sammanfattning om Àrendet Emilsborg Property Nybro AB

Ärendet Emilsborg Property Nybro AB vs. HyresGasten och de boende

Nedan Äterges ett kronologiskt perspektiv över hÀndelser i Àrendet under perioden oktober 2014 t.o.m. mars 2016 sÄsom styrkts genom intervjuer, kommunikation och dokumentation med samtliga parter.
(detta dokument kan Àven laddas ned för lÀsning off-line via följande lÀnk: ArendeEmilsborgPropertyNybroAB2013.06-2016.03.pdf)

Om sidan ser konstig ut, stÀll om webblÀsaren till textkod UNICODE. För att översÀtta denna information till andra sprÄk:


Maj/juni 2013

HyresvÀrden meddelar vissa muntligen att man inte lÀngre skall tillhandahÄlla vitvaror som ett möjligt tillval i hyran. HÀrefter avvisas samtliga felanmÀlningar och begÀran om reparationer av de redan uthyrda vitvarorna dÄ fel uppstÄr.
HyresvÀrden fortsÀtter dock att ta betalt för dessa vitvaror som en del i den grundhyra som antas gÀlla. D.v.s. utan att sakligen sÀnka hyran för de som tidigare betalat för vitvarorna och genomför dÀrmed en direkt oskÀlig och utomavtalsmÀssig hyreshöjning.
Vid upprepade pÄtryckningar sker ingen saklig och prompt kommunikation ifrÄn vare sig hyresvÀrdens sida eller hyresgÀstförreningens sida för de boende som Àr medlemmar under hela denna tid.

Oktober/november 2014

FastighetsÀgarföreningen anslÄr i trapphusen att förhandlingar inför 2015 Ärs hyressÀttning har inletts.
Förvaltnings AB Brinkeberg skickar genom Tomas RibbestÄl in en begÀran om offert för installation av elmÀtare till varje separat hushÄll.
Ingen information om de pÄgÄende förhandlingarna meddelas hyresgÀsterna ifrÄn nÄgon sida.
HyresgĂ€stföreningen lyser med sin frĂ„nvaro. Även deras egna medlemmar utesluts ur processen och ingen tillfrĂ„gar vad hyresgĂ€sterna vill se bör tas upp i hyresförhandlingen.

December 2014

Elbolaget AB i Kalmar avviserar för sin personal att man kan förvÀnta sig en snar bestÀllning pÄ installation av ett par hundra elmÀtare i Nybro.
Ingen information kommer de boende till handa.

Mars 2015

Under vecka tio (10) anslÄs i trapphusen att hyresförhandlingen Àr slutförd. Detta anslag anges komma ifrÄn fastighetsÀgarföreningen som Àr hyresvÀrdens förhandlingspart. Nu anslÄs det Àven att en elseparation skall komma ske som ett resultat av förhandlingen genomförd.
Under första veckan i Mars pÄbörjas ett intensivt arbete i omrÄdet. Mycket spring i kÀllarna och elektriker bÄde frÄn Elbolaget i Kalmar AB och Nybro Energi AB rör sig i omrÄdet.
HyresvĂ€rden meddelar nu att elseparationen Ă€r klar och för första gĂ„ngen framkommer ett avtalsförslag om vad separationen kommer medföra i form av hyressĂ€nkningar för att man ”gĂ„r med pĂ„â€ att ta bort elen ur hyran.
Den siffran anges nu till 88 Kr per mÄnad och lÀgenhet samt 23 Kr per kvm och Är. Vi försöker fÄ bekrÀftat vad hyresgÀstföreningen och hyresvÀrden har baserat sina berÀkningar pÄ utan gehör i nÄgon form.

23/3-2015

Elbolaget AB skickar ut information genom personlig utdelning i brevlÄdor hos de boende att man behöver tilltrÀde att installera eller kontrollera nÄgot i lÀgenheterna. Det avser inte mÀtare men elektrikerna som varit verksamma sedan ca tvÄ veckor tillbaka behöver nu tilltrÀde till lÀgenheterna.
HyresgÀsterna arrangerar nu en namninsamling och tar upp saken för diskussion med hyresgÀstföreningen och hyresvÀrden dÄ högst bristfÀllig information kommit hyresgÀsterna tillhanda. Namninsamlingen ger 128 underskrifter i bostadsomrÄdet med ett konstaterat antal lÀgenheter om 203 st.
Vi bildar dÀrefter en Facebook-grupp, namngiven HyresGasten, för att kunna snabbare informera de intresserade om vad som hÀnder i det vidare arbetet.

31/3-2015

Ett möte har arrangerats med den ansvarige förhandlaren vid HyresgÀstföreningen för att vi skall kunna framstÀlla vÄra frÄgor och överlÀmna dokument sammanstÀllda med vÄr instÀllning till densamme.
Vi redogör för att ingen information kommit oss tillhanda, ingen har samtalat med hyresgÀsterna och att stora fel och brister föreligger inom fastighetsbestÄndet. Vi överlÀmnar sÄledes vÄr namnlista samt denna skrivelse personligen till Anders Björngreen och sÀger att vi förvÀntar oss ett snabbt svar pÄ dessa frÄgor.
Se bilaga: 20150331_1_Nybro2015AvvisandeEmilsborgBrinkeberg.pdf (exkl. namnlista)
Denna skrivelse har Àven sÀnts till Förvaltnings AB Brinkebergs Tomas RibbestÄl, Fastighetsbolaget AB Emilsborgs Lars Vike Vardheim samt till HyresgÀstföreningen i Kalmar, mottaget av Alexander Kvidén, chef över Anders Björngreen.
Vi fÄr till besked att vi skall ha ett möte till sÄ Björngreen fÄr en chans att stoppa hyresförhandlingen genomförd och lÀsa igenom vÄr skrivelse samt bemöta densamma. Detta möte planeras in till kl. 11:00 den 8/4-2015. Vidare sÀger Anders Björngreen att denna förhandling nu skall stoppas och att det skall bli frivilligt för samtliga om man vill separera elen frÄn hyresavin eller inte.
Se bilaga: 20150331_2_ÅterkopplingHGFmöte20150331.pdf

April 2015

Vi fortsÀtter att genomföra vÄra undersökningar bakom hela förloppet för den i vÄr mening osakliga förhandlingsgÄngen. Under perioden av denna vecka fasstÀller vi skeendet med tonvikt pÄ vad som skett under föregÄende höst avseende bestÀllningen av installationen som nu Àr pÄ vÀg att initieras utav Elbolaget i Kalmar AB och dess samröre med Nybro Energi AB och Förvaltningsbolaget AB Brinkeberg.

8/4-2015

Samma dag som det tidigare planerade andra mötet med hyresgÀstföreningen skall ske fÄr vi besked att man nu vÀljer att stÀlla in mötet istÀllet. DÀrmed saknar vi fortfaranade alla sakliga svar pÄ alla dessa frÄgor som stÀllts av oss till de inblandade parterna.
Man har dock sagt att det INTE förligger ett fÀrdigt formaliserat avtal vid denna tidpunkt och omförhandlingar Àr pÄ gÄng vilka skall resultera i frivillighet att genomföra elseparation. Detta uttrycks endast muntligen!

13/4-2015

HyresgÀstföreningen aviserar nu att man Äterigen, trots vÄra protester, inlett förhandling om elseparation med hyresvÀrden igen. Direkt i strid med hyresgÀsternas uttryckta önskemÄl och vidare utan hÀnsyn tagen till de fel och brister vi föranmÀlt till hyresgÀstföreningens representanter.
Se bilaga: 20150410_MeddelandeFrÄnAndersBjörngreen.pdf aviserat per post endast till HGF medlemmar.
Vi samtalar med Magnus Maber, representant för FastighetsÀgarföreningens sida i förhandlingen för att informera om vÄrt missnöje med hyresgÀstföreningens representant och dennes handlÀggning av Àrendet.
Denne informerar oss Àven om vikten att deras medlemmar, d.v.s. fastighetsÀgaren skall förhÄlla sig saklig, korrekt, kommunikativ och medgörlig eller sÄ bryter dessa mot deras medlemspolicys. D.v.s. kan bli föremÄl för uteslutning ur fastighetsÀgarföreningen.

21/4-2015

Vi kontaktar Nybro Energi AB för att rÄdgöra om vad som egentligen gÀller vid en elseparation avseende kostnader för elmÀtare, installationer med mera. Ingen förefaller ha saklig information att ge oss, inga elmÀtare har installerats eller elmÀtarnummer finns att referera till. DÀremot Àr deras tekniker pÄ plats relativt ofta för att överse begynnande installationer sker sakligt och korrekt. Vissa hyresgÀster har Àven blivit tilltalade att det nu Àr dags att skaffa egna elabonnemang. Detta trots att dessa parter vare sig har en sÀljande uppgift eller faktisk information om vÄra pÄgÄende avtalsförhandlingar.

22/4-2015

Dagen efter kontakten med Nybro Energi AB fÄr vi ett kort besked om kostnader för hyresgÀsterna ifrÄn Kent Hagman, elnÀtschef vid Nybro Energi AB dÀr han Àven anger att ingen vid Nybro Energi AB har med bestÀllning av elnÀtsavtal att göra. De som finns pÄ platsen Àr tekniker och inte sÀljare.
Nu ankommer en hyresavi till de boende med ett resultat av en förhandling som pÄvisar att hyresvÀrden och fastighetsÀgaren nu kommit överens om att höja hyrorna med 0,9% det innevarande Äret och ingenting om nÄgon elseparation. Den anges istÀllet nu ha skjutits upp till en kommande hyresavi, trots att hyresgÀstföreningen sagt den Àr ute ur bilden i dagslÀget.
Se bilaga: 20150422_Hyresavimedhöjning_AngerElseparationKommer.pdf
Enligt hyresgÀstföreningens utsaga skulle omförhandling skett den 20/4 men avierna Àr daterade 17/4.

23/4-2015

Under förmiddagen stÄr helt plötsligt en husbil med personal frÄn Karlskronas elbolag pÄ parkeringen utanför en av fastigheterna. Man uppger att man erhÄllit en bestÀllning ifrÄn hyresvÀrdens representant, Tomas RibbestÄl, att stÄ dÀr och erbjuda elabonnemang till hyresgÀsterna trots att all saklig information rörande elavtalens vara eller icke vara Ànnu saknas.
Vi lyckas ÀndÄ efter mÄnga om och men förklara för dessa parter att merparten av hyresgÀsterna inte Àr sÀrskilt roade av deras delaktighet i hyresvÀrdens oförmÄga att informera sakligt om processens gÄng och i synnerhet dÄ man fortfarande inte ens besvarat vÄr skrivelse i frÄga om alla fel och brister som pÄpekats, bÄde avseende fel i fastigheter och fel pÄ hyresavier. De Äker sÄledes hem i mer eller mindre ogjort Àrende eftersom det inte finns avtal eller möjlighet att bestÀlla elavtal dÄ vi fortfarande inte har anslutna elmÀtare att bestÀlla avtal för, ens om man ville göra det.
Vidare skickar vi en pÄminnelse till samtliga parter att omgÄende besvara vÄr skrivelse som sÀndes in med rekommenderad post den 31/3-2015 samt överlÀmnades personligen till Anders Björngreen.

24/4-2015

Vi hÄller ett möte pÄ innergÄrden av PlatÄvÀgen 9-35 för att informera de boende om vad som framkommit under vÄren och fram till dags datum. MÄnga uppgivna och upprörda stÀmmor fick komma till tals och samtliga föreföll enade att vi mÄste driva saken vidare och inte fÄr ge upp pÄ en förhoppning att bli behandlade med saklig respekt. Mötets punkter Äterges sammanfattade i bilaga nedan.
Se bilaga: 20150424_2_Möte20150424Sammanfattning.pdf
Samma dag Äterkopplar slutligen hyresvÀrden men gör det pÄ ett sÀtt som fÄr det att framstÄ som frÄgande till vad det hela rör sig om. Det förefaller i vÄr mening osakligt, oetiskt och som ett i stora drag arrogant stÀllningstagande emot de boendes rÀtt till information i alla frÄgor som berör Àrendet.
Vidare framstÀller man ett önskemÄl om att vi skall bedriva företagets arbete och sammanstÀlla de fel och brister som föreligger i omrÄdet. NÄgot man senare förnekar att man skrivit eller uttalat.
Se bilaga: 20150424_1_RibbestalSvarPĂ„Brev1_20150424.pdf

25/4-2015

VÀl informerad om hyresgÀsternas missnöje med hur Àrendet hanterats författar Tomas RibbestÄl för hyresvÀrdens rÀkning nu ihop en kungörelse som sÀtts upp pÄ anslagstavlor i trapphusen runt om bostadsomrÄdet. Den Äterger nu sakligt att det INTE finns ett hyresavtal rörande elseparation och man sÄledes har börjat omförhandla i Ärets hyresavtal.
Se bilaga: 20150425_OmHyresavtalElseparationFrÄnEmilsborg.pdf

28 - 29/4-2015

Vi inleder vÄrt intensiva arbete med att eftersöka Àgarna till fastigheterna inom Emilsborg Property Nybro AB för att försöka ta reda pÄ vem som rent tekniskt och juridiskt Àr ansvarig för fastigheterna. DÀrtill givetvis av intresse Àr vart pengarna faktiskt tar vÀgen som hyresvÀrden sÀger sig inte ha för att utföra grundlÀggande underhÄll.
Vi konstaterar vid detta tillfÀlle att man Àven dragit kommunens enhet för miljö och hÀlsa vid nÀsan i och med en fusion av bolaget och ett Àgarbyte under 2011, 2013 och Àven i senare skeden byter Àgare rent skattetekniskt.
Tidigare Ă„tgĂ€rdsförelĂ€gganden att sanera PVC ifrĂ„n trapphusentrĂ©er har sĂ„ledes skjutits pĂ„ framtiden och man har dessutom kunnat undandra sig en straffavgift om ca 50 000 SEK till följd av att ”nya Ă€gare” tagit över verksamheten. Vid ett enkelt samtal till skatteverket konstaterades att endast namnet pĂ„ bolaget byttes ut vid denna tidpunkt men den gamle Ă€garen stod kvar som Ă€gare en lĂ€ngre tid efter man angav Ă€garbytet genomförts.
Vi erhöll Ă€ven uppgifter om tekniska förhĂ„llanden frĂ„n lantmĂ€teriet samt genomförde vissa undersökningar avseende bolagens Ă„rsredovisningar. Dessa slĂ€par tyvĂ€rr alltid ett Ă„r efter i tiden och ger inte tillrĂ€cklig insikt i verkliga förhĂ„llanden. Det stĂ„r trots allt fast att vid nĂ„got tillfĂ€lle under det första Ă„ret som den ”nye Ă€garen” tilltrĂ€tt sĂ„ försvann flera miljoner kronor ut ur fastighetsbolagets verksamhet utan nĂ„gra sakliga grunder dĂ„ inga renoveringar eller upprustningar gjorts i nĂ€mnvĂ€rd grad.
Vi har Àven efterfrÄgat information ifrÄn Nybro Kommuns miljö och hÀlsa nÀr bolaget senaste gÄngen genomförde OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) som man enligt lag Àr skyldig att genomföra. Svaret Àr oklart.
Intressant att nÀmna i samband med övergÄngen av Àgaren till en ny förvaltare Àr att man angivit i massmedia att köpet uppgick till nÀrmare 70 miljoner kr. Av lantmÀteriets siffror redovisade vid överföring av lagfarter uppgÄr köpeskillingen endast till 30 950 000 Kr och detta skedde vid senaste tillfÀlle 2007-09-07.
Köparen anges dÀri Àven som Emilsborg Property Nybro AB men det Àr mycket underligt eftersom bolaget med detta namn inte uppstod som ett registrerat bolag föregÄende 2011. Detta Àr ett ytterligare bevis för att bolaget Àr samme Àgare som tidigare men som dÄ gick under namnet PG Property Investment Nybro AB eller liknande. Detta styrks ytterligare av det faktum att bankkonto för hyresinbetalningar inte heller Àndrats sig sedan övertagandet av förvaltningen övergick till Förvaltnings AB Brinkeberg.

Maj 2015

Under hela maj mÄnad springer elektriker runt i fastighetsbestÄndet och monterar febrilt mÀtare i kÀllarna. Vi har mÄnga frÄgor till dessa montörer och vi blir hela tiden betraktade med skepsis och frÄgestÀllningar som om vi inte har rÀtt att ifrÄgasÀtta vad som sker i vÄra bostÀder.
Till slut kan vi inte hÄlla oss lÀngre och börjar stÀlla sakliga konkreta frÄgor om nÀr de fick kontraktet, vem som bestÀllt installationerna, varför de gör detta trots att ingenting Àr fÀrdigförhandlat och inga mÀtarnummer delats ut sÄ sÀger vissa av dessa elinstallatörer att det nu Àr dags att bestÀlla elavtal.
Man agerar sÄledes pÄ samma osakliga sÀtt som vi tidigare kritiserat Nybro Energi AB för och fortsÀtter vad vi anser Àr ren missinformation för bolagets rÀkning att driva hem idén om att allt Àr klart.
En teknisk frÄga som vi Àven riktade till miljö och hÀlsa pÄ Nybro Kommun var huruvida det var okej att elsladdar som hade aktiv ström hÀngde anslutna i helt öppna elskÄp dÀr barnen uppehöll sig i trapphusen? Dock utan kopplingar till mÀtardelen sÄ om man petar pÄ sladden kan den exponeras för klÄfingriga barn.
FrÄgan bestÄr obesvarad. Ingen kom ens ut och mÀtte den men Nybro Energi AB hÀnvisade till att det var gjort enligt gÀngse praxis. Slutligen vid utgÄngen av Maj mÄnad har samtliga mÀtare installerats men nu var Àven mÀtarskÄpen inbyggda sÄ ingen kan se vad mÀtarstÀllningen Àr. NÄgot som en anstÀlld vid hyresgÀstföreningen i förbigÄende angivit för oss Àr helt otillÄtet.
Den enda information som hittills kommit officiellt ifrĂ„n hyresgĂ€stföreningen Ă€r det generella uttalandet ”förhandling pĂ„gĂ„r fortfarande”.

Juli 2015

Den 14:e juli fÀrdigstÀller vi de första felanmÀlningsblanketterna för hyresgÀsterna. HyresvÀrden har vi detta tillfÀlle Àndrat felanmÀlansrutinerna tvÄ gÄnger och vi stÄr inför en sommar med allt vad detta innebÀr för industrisemestrar med mera.
Vi har Ă€ven sammanstĂ€llt en första blankett för att sjĂ€lva anmĂ€la missförhĂ„llanden till hyresnĂ€mnden och skapar dĂ€rför en HN1-blankett med förifyllda skĂ€l sĂ„ vi hĂ„ller en samlad front i Ă€rendet. De enskilda hyresgĂ€sterna mĂ„ste ju sjĂ€lva driva denna verksamhet dĂ„ hyresgĂ€stföreningen nu frĂ„ngĂ„tt sin handlĂ€ggningsprincip för sina medlemmar och inte vill driva saken den vĂ€gen. Till saken hör att de flesta som kontaktar hyresgĂ€stföreningen idag fĂ„r beskedet att de inte skall göra nĂ„got och ”ligga lĂ„gt”. Man börjar sĂ„ledes motarbeta samtliga inom bestĂ„ndet som faktiskt har sakliga problem med hyresvĂ€rden och underminerar sĂ„ledes sina egna medlemmars rĂ€tt till sakliga rĂ„d och Ă„tgĂ€rder.
Detta gÀller dock inte alla medlemmar. De som i detta lÀge Àr mest utsatta och inte fÄr nÄgon hjÀlp överhuvudtaget, utanför vad vi pÄ frivillig basis kan bidra med Àr de mÄnga boende som Àr av utlÀndsk hÀrkomst. MÄnga som inte klarar sprÄket, eller ens fÄr information pÄ engelska eller franska för att kunna förstÄ innebörden av alla dessa motsÀgelsefulla uppgifter som kommer ifrÄn hyresvÀrden.
Ett enda undantag till denna informationsbrist har gjorts. Det gÀller anvisningar om renhÄllning i tvÀttstugor som Àven anslagits pÄ arabiska vid enstaka tillfÀllen. Soprumsinformationen har bara getts ut pÄ svenska och engelska.
Under sommaren fÄr vi vissa beska kommentarer ifrÄn nÄgra hyresgÀster som tidigare varit vÀldigt positiva till vÄr verksamhet. Dessa Àr sÄ fÄ att et inte spelar nÄgon roll för aktionen i sin helhet men det Àr tydligt att hyresgÀstföreningen har mer Àn ett par smutsiga fingrar med i spelet. Vi vÀntar bara pÄ den dagen dÄ riktig smutskastning skall komma igÄng som Àr brukligt dÄ folk gör fel och inte vill stÄ för det. Och den kommer, som vi kan berÀtta senare i denna skrivelse.

Juli – september 2015

Under hela industrisemestern och fram till slutet av september försökte vi pĂ„ HyresGasten att fĂ„ kontakt med HyresgĂ€stföreningens representanter Anders Björngreen och Alexander KvidĂ©n. Varje gĂ„ng möttes vi oftast av att svaren uteblev eller att vi fick det nu vedertagna standardsvaret att ”förhandlingar pĂ„gĂ„r fortfarande och ingenting Ă€r klart”.
Samtliga fel och brister som sakligt pĂ„talats av de boende under hela sommaren och förhösten har avvisats av hyresvĂ€rden med ytterligare ett standardiserat svar; ”Vi kan inte göra nĂ„got, vi har inga pengar”. Vad vĂ€rre Ă€r att vi började fĂ„ in fler och fler rapporter ifrĂ„n hyresgĂ€ster som vittnade om direkta otidigheter och förringande uttalanden gjorda ifrĂ„n hyresvĂ€rdens sida. NĂ€rmare bestĂ€mt ifrĂ„n Tomas RibbestĂ„l. Vid telefonsamtal om problemen som fanns för dessa sĂ„ skall han upprepade gĂ„nger sagt ”Passar det inte stĂ„r det dig fritt att flytta” eller variationer pĂ„ detta uttalande. NĂ„got vi redan vid vĂ„rt första möte med Björngreen pĂ„talat hade skett flera gĂ„nger.

Oktober 2015

5/10-2015

Nu sÀtter diskussionerna igÄng ordentligt igen efter en lÄng tids avvaktan. Nya anslag om att hyresförhandlingar inför 2016 har inletts Àr nu uppsatta tidsenligt pÄ anslagstavlor i trapphusen utav fastighetsÀgarföreningen. Ingen har Ànnu fÄtt höra vad som blev av Ärets förhandlingar och pÄstÄdda omförhandlingar eller ens vad som hÀnde med de tidigare avvisade förhandlingarna som hade Äterupptagits redan i april mÄnad. Bara att man nu inlett förhandlingar inför 2016.

8/10-2015

Vissa hyresgÀster börjar nu ringa in till hyresgÀstföreningen och begÀra att man skall tillsÀtta en annan förhandlare Àn Björngreen. Man uttrycker sakligt men bestÀmt sin brist pÄ förtroende för att han besitter den kompetens som kan förvÀntas i den positionen men ingenting kommer som svar ifrÄn hyresgÀstföreningen.

9/10-2015

Nu fÄr vi genom en hyresgÀst beskedet att hyresgÀstföreningen meddelar per telefon endast att hyresvÀrden krÀvt en femprocentig (5%) hyreshöjning inför 2016. Ingenting meddelas skriftligen till nÄgon.

14/10-2015

HyresgĂ€stföreningen meddelar nu sina medlemmar att hyresvĂ€rden önskar se en femprocentig hyreshöjning föregĂ„ende en sĂ€nkning som kommer ske i samband med elseparationen fr.o.m. den 1/1-2016. Återigen nĂ€mns ingenting om den pĂ„gĂ„ende förhandlingen om elseparation som hyresvĂ€rden förefaller anse Ă€r slutgiltigt avtalad.
Se bilaga: 20151014_NyHyresförhandlinginför2016.pdf
HÀrefter följer en lÄng tystnad frÄn alla parter!

29/10-2015

En kontakt har tagits med HyresgÀstföreningens synpunktsavdelning. En Michaela Ahlsin har tagit upp en anmÀlan om uteblivna svar, undanhÄllande av besked och mÄnga andra frÄgetecken rörande detta Àrendes hantering det innevarande Äret. Ahlsin vÀljer dock att lÀgga saken pÄ hög och driver inte frÄgan vidare vilket kommer fÄ sina konsekvenser i senare redogörelse nedan.

30/10-2015

En av HyresGastens representanter som Àr medlem Àven i HyresgÀstföreningen skriver nu ett lÄngt brev som skickas till Anders Björngreen per e-post till anders.bjorngreen@hyresgastforeningen.se .
Detta e-postmeddelande har aldrig besvarats och mycket möda har lagts ned pÄ att om och om igen pÄminna om att ett svar pÄ de 10-talet frÄgor i brevet förvÀntas Ä det snaraste.

November 2015

November 2015 Àr en hÀndelselös mÄnad. Ingen aktivitet förekommer frÄn nÄgondera av vÄra motparter och alla försökt att pÄminna om att besvara de tidigare stÀllda frÄgorna faller pÄ döva öron.

December 2015

8 - 10/12-2015

Plötsligt dyker ett brev upp till hyresgĂ€sterna ifrĂ„n hyresvĂ€rden. Man refererar hĂ€r till ett avtal om elseparation undertecknat med HyresgĂ€stföreningen den 19 februari 2015 om att elen skall separeras frĂ„n hyran. HyresvĂ€rden, genom Tomas RibbestĂ„l, bifogar ett ”avtalsförslag” och inte ett formellt avtal med full vetskap att detta avtal aldrig undertecknats av hyresgĂ€sterna eller HyresgĂ€stföreningens representanter i och med att omförhandling inleddes och meddelades i april 2015.
Detta framstÄr för alla skÀl som ett direkt och konkret kringgÄende av förhandlingsordningen och man Äberopar att det föreligger et avtal som sedermera har avvisats bÄde frÄn hyresgÀsterna och Àven, om man tolkar meddelanden frÄn april mÄnad, hyresgÀstföreningen sjÀlva.
HyresgĂ€stföreningen informeras omgĂ„ende om detta felaktiga utskick och ingenting sker. Ingen kontakt upptas skriftligen och det enda som sker Ă€r att man Ă„terigen endast verbalt pĂ„stĂ„r att ”inga avtal Ă€r fĂ€rdiga, vi förhandlar fortfarande”.
Se bilaga: 20160103_TillÀggsavtalAntedateratTill20151208.pdf
TillÀggsavtalet signeras av mÄnga hyresgÀster i tron att detta Àr korrekt trots att man kringgÄtt förhandlingsordningen i sak och inte förhÄller sig till vad som meddelats. Bristen pÄ saklig kommunikation försvÄras nu ytterligare till följd av att parterna inte förefaller kommunicera med varandra heller, eller sÄ har de avsiktligen förhandlat med varandra utan att delge berörda innehÄllet i avtalet.

16/12-2015

HĂ€rleder ifrĂ„n datering pĂ„ brev ifrĂ„n HyresgĂ€stföreningens Anders Björngreen att han utfĂ€rdar en kallelse till informationsmöte om ett ”avtal som nu Ă€r undertecknat” till den 5 januari. Detta Ă€ndras senare till den 7:e januari dĂ„ mötet annars skulle infalla pĂ„ trettondagsafton.

22/12-2015

Vid Äterupprepad kontakt med Anders Björngreen, det enda per epost förmedlade, vidhÄller han att inget avtal Àr Ànnu fÀrdigt. Det finns sÄledes inga undertecknade avtal i detta ögonblick och det kommer att förmedlas mer information i januari.

Januari 2016

7/1-2016

Informationsmötet med HyresgÀstföreningens representanter Anders Björngreen och Alexander Kvidén gÄr av stapeln i HyresgÀstföreningens lokaler. Uppslutningen Àr relativt god med tanke pÄ att lokalen endast rymmer ca 40 personer.
Man informerar nu att det finns ett fÀrdigt och undertecknat avtal med hyresvÀrden. Man erbjuder nu att elen skall separeras och att hyresgÀsterna erbjuds 88 Kr per mÄnad och lÀgenhet samt 27 kr per mÄnad och kvm som kompensation för den ökning av kostnader elförbrukningen kommer medföra.
Det skall dessutom INTE utgÄ nÄgon hyreshöjning i övrigt. Elseparationen skall gÀlla frÄn och med februari mÄnad. SÄledes med mindre Àn 3 veckors förvarning om man Àr medlem i hyresgÀstföreningen. För alla andra blir det knappt om tid eftersom hyresvÀrden inte skickat ut nÄgon avisering alls om detta avtal som bevisligen skiljer sig ifrÄn det man skickade ut i december mÄnad.
Vi pĂ„pekar dĂ„ att Björngreen fĂ„r omförhandla detta för avtalet Ă€r enligt hyresgĂ€sterna oskĂ€ligt. Det motsvarar inte skĂ€lig sĂ€nkning motsvarande normalförbrukning faststĂ€lld av Energimyndigheten och vĂ„ra egna berĂ€kningar. DĂ€rmed strider det, enligt hyresrĂ„det Carl Olof Öhrnells utsaga till massmedia i en artikel i Östran den , emot gĂ€ngse principer för elseparation.
Vi pÄpekar vidare att mÄnadsbeloppet 88 kr inte heller tÀcker det man avser att tÀcka. NÀmligen mÀtaravgiftens fasta del per mÄnad. Detta hörsammas först efter upprepade pÄpekanden och bevis genom att slÄ upp fakta pÄ en bÀrbar dator vad som faktiskt gÀller. Alla andra avvisanden ger man inte ens sken att höra. Inte heller denna gÄng kan man ange kÀlla som anvÀnts för normalförbrukningsberÀkningar man hÀnvisar till. Mötet urartar till hyresgÀsternas frustration i att hyresgÀstföreningens representanter slÄr ifrÄn sig alla protester.
Mest av allt upprörande Àr att Björngreen sjÀlv föresprÄkar att vi skall skriva under ett avtalsförslag som inte följer den under mötet redogjorda formen eller ersÀttningsnivÄerna. Anders Björngreen tillstÄr vidare att han skall besvara samtliga tiotalet frÄgor i det sedan den 30/10-2015 obesvarade epostmeddelandet. Om detta verkligen Àr med sanningen förenligt ÄterstÄr att se.

8/1-2016

För att stilla vissa oroliga parter kontaktades under dagen Alexander Kvidén per telefon. FrÄgan som stÀlldes rörde om de som inte tidigare valt att inte skriva under elavtalet kunde utsÀttas för högst avvikande avtal om och nÀr Àrendet gÄr till hyresnÀmnden för prövning. Kvidén menade dÄ att det högst troliga Àr att samtliga parter fÄr vÀlja samma elseparationsavtal som de övriga redan fÄtt. Inga andra avtalsformer bör rimligen presenteras vid en förhandling i hyresnÀmnden.

8/1-2016 – 12/1-2016

MÄnga Àr oroliga och förefaller pressade att vÀlja att skriva pÄ ett avtalsförslag om elseparation.
SÄledes skriver Àven mÄnga under det avtalsförslag som man nu tror Àr det enda som kan bli ett resultat av förhandlingen genomförd. DÀremot visar det sig vara ett dÄligt val dÄ hyresvÀrden hÄller fast vid den lÀgre ersÀttningen och inte hÄller det som hyresgÀstföreningen sÀger Àr givet av förhandlingen.

13/1-2016

Efter telefonkontakt mellan Tomas RibbestÄl vid Förvaltnings AB Brinkeberg och HyresGastens företrÀdare har vissa hyresgÀster begÀrt ut sina individuella elmÀtarstÀllningar men hyresvÀrden vÀgrar lÀmna ut dem trots information till HyresGasten att sÄdana medgivanden skall tillgodoses. Nybro Energi AB hÀnvisar till sekretess och ber oss Äter kontakta hyresvÀrden. Denna dag sammanstÀller vi Àven en slutlig inlaga till hyresnÀmnden av typen HN1 som de boende kan skicka in för att begÀra överprövning av hela Àrendets osakliga och möjligen rÀttsstridiga gÄng.
Vi publicerar Àven resultaten av egna sammanstÀllningar rörande skÀlig elförbrukning, pÄvisar varför vi anser hela avtalet Àr oskÀligt och i mycket strider emot sedvanliga principer och vÀrderingsgrunder. HyresgÀstföreningen har nu meddelat per telefon att hyresvÀrden accepterat en sÀnkning med 92 kr per mÄnad och lÀgenhet istÀllet för de 88 som skrevs pÄ informationsmötet. Inga andra medgivanden har gjorts eller svar pÄ frÄgor har ankommit.
Nybro Energi AB vÀgrar alltjÀmt tillgodose behovet av en sammanstÀllning av elförbrukningen för de boende i fastigheterna trots att man haft mÀtarna igÄng sedan slutet av Maj mÄnad 2015. Man hÀnvisar Äter till sekretess och hyresvÀrden.

19/1-2016

Avvikande hyresavier kommer till vissa boende utan vidare information annat Àn att förhandlingar Àr klara. Denna gÄng anges att ingen hyreshöjning kommer ske för de som inte skrivit under elseparationsavtalet. En avrÀkning kommer ske enligt de gamla avtalsförslagen sÀger hyresvÀrden och refererar till ett avtal som aldrig godkÀnts. HyresgÀstföreningen uppmÀrksammas pÄ detta men vÀgrar alltjÀmt skicka de tidigare utlovade svaren pÄ vÄra frÄgor eller nÄgra andra svar för den delen. Nu anger man Àven att hyresgÀsterna skall fÄ en hyreshöjning om 0,48% samt en sÀnkning av hyrorna med de gamla avtalsuppgifterna endast.

23/1-2016

NĂ„got har skett med bolaget igen. Emilsborg Property Nybro AB har tydligen fĂ„tt en ny Ă€gare. Detta sker utan vidare bemĂ€rkelser och ingen fĂ„r nĂ„gon information om detta. Detta förfarande förefaller högst mĂ€rkligt dĂ„ bolagets tidigare huvudĂ€gare AB Emilsborg faktiskt Ă€r huvudĂ€gare till Hejdomme Fastigheter AB och Emilsborg Property Nybro AB har endast flyttats ned i rangordning vidare bort ifrĂ„n moderbolaget. IfrĂ„n Ă„rsredovisningen förefaller det som om att Hejdomme Fastigheter AB nu har övertagit nĂ€ra 75% av dotterbolagets kapitalintĂ€kter. Om detta Ă€r en omfördelning av tillgĂ„ngar eller ren skatteplanering eller vart kapitalet kommer ifrĂ„n vet vi i nulĂ€get inte. Ägaren vidhĂ„ller dock fortfarande att man inte har tillgĂ„ngar att genomföra enkla reparationer eller renovering av bostĂ€derna. I redovisningen Ă„terfinns ca 9,77 miljoner kronor vilket styrker att hyresvĂ€rden knappast Ă€r medellös men högst ovillig att genomföra reparationer.

Februari 2016

24/2-2016

Nu ankommer det en skrivelse frĂ„n hyresgĂ€stföreningen. Man pĂ„visar nu att ett nytt avtal finns och man har förhandlat en ”valfri separation” av elen frĂ„n hyran samt en dĂ€r de som vĂ€ljer att behĂ„lla elen i hyran fĂ„r en höjning med ca 1,2% per Ă„r. Vi skriver ca dĂ„ de boende har vitt skilda hyror och ett fast berĂ€kningsunderlag som detta kan variera mellan +/- 0,4%-enheter.
Se bilaga: 20160219_hgfInformation.pdf
Vi stÀller nu frÄgan sakligt och korrekt om de som tidigare vilseletts att acceptera ett icke existerande anbud kommer erbjudas en förnyad möjlighet att sakligt vÀlja det som nu framstÀlls som ett faktiskt existerande avtal. Svar pÄ denna frÄga uteblir alltjÀmt. Vi skickar detta vi a epost men erhÄller ingen lÀsbekrÀftelse pÄ at man mottagit frÄgan eller kopior pÄ underlag ifrÄn hyresvÀrden.
Senare kommer vi Àven finna att endast ett mycket litet fÄtal av hyresgÀstföreningens egna medlemmar erhÄllit detta brev. Man vill eller förmÄr sÄledes inte ens informera sina egna medlemmar sakligt lÀngre.
Vi kontaktar Ă„terigen Nybro Energi ABs kundtjĂ€nst för att fĂ„ hjĂ€lp med en sammanstĂ€llning av elförbrukningstalen för det föregĂ„ende Ă„ret. Ännu en gĂ„ng motverkar man vĂ„ra försök att fĂ„ ut dessa opersonliga uppgifter och hĂ€nvisar utan vidare rĂ„d till hyresvĂ€rden.

27/2-2016

Vi kontaktar nu Kristian Lund, sekreterare för kommunstyrelsen i Nybro Kommun, för att fÄ hjÀlp med att förankra vÄrt krav pÄ insyn i förbrukningstalen som finns samlade hos kommunens eget energibolag. Denne medger att det vi efterfrÄgat inte pÄ nÄgot sÀtt skall vara personligt kopplat eller omfattas av nÄgra som helst sekretesskÀl att underlÄta att ge ut dessa. FörfrÄgan gÄr ut till Kristian Lund personligen och begÀran vidarebefordras senare till Nybro Energi AB med anvisningar om sekretessförhÄllandet.
Under den hÀr tiden har vi Àven sÀkerstÀllt vÄr egen berÀkning med Energimyndigheten, Konsumenternas EnergirÄdgivningsbyrÄ samt egna berÀkningar och jÀmförelser vilka bekrÀftar att man ifrÄn hyresgÀstföreningens och hyresvÀrdens sida varit anmÀrkningsvÀrt restriktiv i sina berÀkningar.
Se bilaga: 20160227_1_TillNybroKommun_HemstÀllanOmDataunderlag.pdf

29/2-2016

Efter förnyade kontakter med skatteverket, bolagsverket och lantmÀteriet har vi slutligen lyckats bekrÀfta vÄra farhÄgor och misstankar om ÀgarförhÄllandet vi tidigare redogjort för. Dessutom har vi Àntligen lyckats faststÀlla hÀndelsen den 23/1-2016 med en ny Àgarbild för fastighetsvÀrden.
Slutsatsen Àr att mÄnga enskilda individer sÄsom huvudÀgare i tre bolag de facto Àr huvudÀgare till AB Emilsborg, vilket i sin tur Àger Hejdomme Fastigheter AB som slutligen Àger Emilsborg Property Nybro AB vilken Àr hyresvÀrden i detta Àrende. AB Emilsborg har samma huvudsÀte som Förvaltnings AB Brinkeberg vilket ytterligare förvÄnar oss att ingen kommunikation över huvud taget kommit oss tillhanda frÄn en sakligt engagerad huvudÀgare i verksamheten.
Ägarna av AB Emilsborg Ă€r sĂ„ledes bolagen Vergal AB, Phlebas AB samt Anliem AB.
Vergal AB Àgs i sin tur av AB Emilsborgs styrelseordförande, Lars Vike Vardheim.
Anliem AB Àgs av Platzer ABs styrelseordförande, Per Gunnar Persson.
Phlebas AB Àgs av NCC Boende ordf., och SIABs styrelsemedlem Joachim Hallengren.
Tre personer med mycket god insikt i samtliga krav och etiska frÄgestÀllningar som kan tÀnkas uppstÄ vid Àgandet och driften av privata fastigheter, men trots personliga brev till samtliga dessa parter, förefaller de likgiltiga inför sina respektive ansvar som Àgare gentemot de boende.

Mars 2016

1/3-2016

Nu har vi Àven faststÀllt att de elavtal som sÀnts ut till de boende i vissa delar kraftigt avviker frÄn reella förbrukningstal som kan anses normativa. Vid Äterupprepade samtal till Nybro Energi AB ifrÄgasÀtter vi hur en schablon rÀknas fram för en lÀgenhets snittförbrukning. Vi har som exempel ett avtal för handen som pÄvisar att en lÀgenhet berÀknas förbruka 1610 kWh pÄ ett kalenderÄr. Man förklarar för oss att det berÀknas pÄ ca 1500 kWh per Är och 1000 kWh tillÀgg för varje rum i lÀgenheten över ett rum och kök.
Vi ifrÄgasÀtter dÄ hur man lyckas fÄ en fyrarummare att endast dra 1610 kWh per Är med full vetskap att endast ett kylskÄp med frys drar ca 1577 kWh per Är. Det blir givetvis rÀtt tyst i andra Ànden pÄ telefon. Man inser nu att nÄgot inte stÀmmer och mÄste slutligen medge att man skall sammanstÀlla uppgifterna enligt det vi efterfrÄgat och översÀnda de till oss per omgÄende.
Vi vet vid detta datum att en normalförbrukning mÄste befinna sig inom utrymmet 40-54 kWh per kvm och Är enligt samtliga sammanstÀllningar och undersökningar vi gjort. SÄledes mycket högre Àn de i avtalsförhandlingarna diskuterade 25 kWh per kvm och Är.

4/3-2016

Ett enkelt mejl med en enda frĂ„ga skickas nu till Anders Björngreen vid hyresgĂ€stföreningen för omedelbart besvarade. Vi anger att vi anhĂ„ller om svar senast 16:00 den 9/3. FrĂ„gan lyder ”Vad grundar sig era normalförbrukningstal pĂ„â€ med hĂ€nvisning till en saklig kĂ€llangivelse.
Vi pÄbörjar nu en gedigen kampanj med insamling av alla fel och brister som de boende har eller inte har rapporterat in till dags datum. Kampanjen pÄbörjas med ett formulÀr som delas ut i pappersform till samtliga hushÄll, delas via vÄr Facebook-sida samt Àven placeras i elektronisk form pÄ vÄr webbsida Hyresgasten.org. Sista dag för deltagande, sÄ att vi fÄr en avgrÀnsad period för insamling, anslÄs till den 12/3 men förlÀngs senare till den 14/3 för att hinna sammanstÀlla allt material.

5/3-2016 – 6/3-2016

Vi samlar nu ihop mer information om felen och bristerna som föreligger i bostÀderna och det tillhörande omrÄdet. Samtidigt sammanstÀller vi frÄgorna kring vitvaror och konstaterar dels att vissa boende, som senare avflyttat, redan erhÄllit kraftiga Äterbetalningar med tusentals kronor för överdebitering p.g.a. de felaktigt debiterade vitvaror man avsagt sig ansvaret för.
DÀremot förefaller det helt tydligt vara sÄ att endast svensksprÄkiga personer erhÄllit dessa ersÀttningar efter kraftiga pÄtryckningar och mycket diskussioner. Ett i vÄr mening solklart fall av diskriminering och orÀttvis behandling av de som inte har full förstÄelse för sprÄket eller pÄ grund av andra skÀl inte vill eller vÄgar stÄ pÄ sig i enskilda samtal.
Denna sammanstÀllning Äterges i bilaga nedan för att ge en uppfattning om omfattningen av detta i vÄr mening rent bedrÀgliga förfarande med överskjutande debitering för en service man vÀgrar utföra service och underhÄll pÄ sedan mitten av 2013. Det rör sig totalt om belopp mellan 4650 och 13950 kr vid detta datum beroende pÄ antalet vitvaror i den drabbades lÀgenhet som tidigare omfattats av tillvalsavtalet.
Se bilaga: 20160306_1_VitvarorOchHyresavgifterUtanSakligtUnderhall.pdf

7/3-2016

Som en blixt frÄn klarblÄ himmel kommer helt fantastiska nyheter. HyresgÀstföreningen ringer pÄ dörren hemma hos vÄr pressansvarige. Man vÀrvar medlemmar och detta föranleder mycket diskussioner om hur hyresgÀstföreningen misskött sitt ansvar gentemot de 203 hushÄllen i omrÄdet sedan lÀnge.
Vi fÄr nu höra att det troligen Àr som vi misstÀnkt frÄgan om ett rent försöksprojekt för det kommunala bostadsbolaget stÄr i begrepp att göra samma sak som denna privatvÀrd under Ärets kommande avtalsförhandlingar. Dom har dock gÄtt sÄ lÄngt att berÀkna kostnaderna för detta till ca 40 miljoner kronor enligt hyresgÀstföreningens representant.
Dessutom har han fÄtt pÄtalat för sig att INTE gÄ och vÀrva medlemmar i det berörda omrÄdet Ànnu eftersom hyresgÀsterna Ànnu inte fÄtt besked om vad avtalet egentligen innebÀr. De tror sÄledes i sin frÄnvaro av kommunikation att det skall tas emot vÀl pÄ nÄgot sÀtt.
Det största och mest fantastiska av beskeden vi fĂ„r ut efter detta ca 40 minuter lĂ„nga samtal Ă€r det faktum att trots alla övertygande kommentarer, förespeglingar och övertalningsförsök sĂ„ har det aldrig förelegat nĂ„got signerat förhandlingsavtal förrĂ€n TVÅ veckor tidigare.
Detta innebÀr alltsÄ att man den 7 januari föredrog ett förhandlingsavtal som inte var undertecknat och dÀrmed inte existerade för det signerades inte av hyresgÀstföreningen förrÀn tidigast nÄgon gÄng mellan den 15:e och 20:e februari.
Återigen har vi styrkt att detta, vilken knappast kan utgöra en saklig och rĂ€ttsenlig förhandlingsordning, i det nĂ€rmaste pĂ„minner om en förhandling övervĂ€gande till hyresvĂ€rdens fördel och pĂ„ alla plan utgör ett textboksexempel pĂ„ en avsiktlig förlust-förhandling.

9/3-2016

Det efterfrÄgade svaret frÄn Anders Björngreen uteblir och lÀsbekrÀftelse pÄ öppnande av epostmeddelandet uteblir likasÄ. En pÄminnelse och förnyad begÀran om svar gÄr ut med sista svarsdag definierat till den 11/3.
Vi har nu dessutom hittat en hyresavi som bevisligen inte justerats sedan Àndringen genomfördes och sÄledes definitivt skall medges en saklig sÀnkning och retroaktiv ersÀttning om överinbetalning gjord för tillval av vitvaror.
Se bilaga: 20160309_1_bildbevisAvVitvarukostnaderSomInteFinns.pdf

11/3-2016

Inget svar kommer frÄn Anders Björngreen trots att pÄminnelsen nu har lÀsts enligt lÀsbekrÀftelse som ankommit. Alla svar för samtliga frÄgor fram till dagens datum förblir obesvarade.
Svaren ifrÄn Nybro Energi AB har slutligen ankommit och dessa bekrÀftar vad vi tidigare misstÀnkt. Man anger nu, baserat pÄ kÀnda bostadsytor att den sammanlagda förbrukningen för boendes el uppgÄr till 44 kWh per kvm och Är. DÀrmed styrker nu Nybro Energi AB vÄra tidigare misstankar om osakligheter i berÀkningsunderlagen.
SÄledes har vi Àven skickat ut en förfrÄgan till hyresgÀstföreningens förhandlingsparter, Björngreen och Kvidén, som lyder;
1: De kunder som "tvingats in i" avtal som EJ fanns för handen som överenskomna om elseparationen, har de rÀtt att nu ta stÀllning till bÄda alternativ rörande att ha eller avsÀga sig inkluderad el i hyran dÄ samtliga angivna siffror och mÀtetal bevisligen Àr tagna ur luften?
2: Vad har ni baserat era siffror pÄ i frÄga om normal Ärsförbrukning för el i kWh/Är och kvm.?

14/3-2016

Vi sammanstÀller slutligen de insamlade fel och brister som vi faststÀllt existerar hos de som besvarat vÄr snabba enkÀtförfrÄgan. Vi fick slutligen in svar och klagomÄl ifrÄn 47 av 203 hyresgÀster (ca 23%) och erhöll anmÀlning om 328 fel och brister i bostadsomrÄdet. FrÀmst avseende de egna bostÀderna, gemensamma tvÀttstugor och inre gemensamma utrymmen.
Dessa sammanstÀlldes och översÀndes per hyresvÀrdens tidigare begÀran till Tomas RibbestÄl direkt, men givetvis sakligt fördelat per lÀgenhet, namn, adress, telefon och andra behövliga uppgifter för att hyresvÀrden skall kunna kontakta de boende och göra sakligt underhÄllsarbete.
Vi hade en uttalad förhoppning att detta skulle mottas vÀl eftersom vi nu dessutom utfört fastighetsÀgarens eget arbete och gjort denna insamling.
Senare pÄ eftermiddagen den 14:e fÄr vi lÀsbekrÀftelser pÄ utskicket med sammanstÀllningen och en tolv (12) punkters lista med frÄgor som vi begÀr svar pÄ senast 14 dagar efter avsÀnt datum. Vi har Àven skickat brev till de tre namngivna Àgarna ovan, samt en kopia till Stefan Wisenius, verksamhetsansvarig vid Brinkeberg och en kopia till hyresgÀstföreningens Alexander Kvidén och Anders Björngreen. DÀrtill en kopia för kÀnnedom och yttrande till Magnus Maber och den etikansvarige Torbjörn Sjögren, bÄda vid FastighetsÀgarföreningen.
Vi har Àven bifogat försÀndelserna till HyresgÀstföreningens rikskansli. Efter mÄnga om och men fick vi slutligen tag pÄ en individ som heter Josefin Moback som enligt uppgift skall arbeta med utveckling av deras verksamhet. Josefin Moback har sedermera avvisat Àrendet och Äterkopplat genom en synpunktshanterare, Tony Molin. Denne svarade aldrig vid Äterkoppling och vi sökte upp dennes kollega Michaela Ahlsin. Hon har Àven erhÄllit skrivelserna i kopia.
Michaela Ahlsin, om ni erinrar er sedan 29/10-2015, har haft Àrendet pÄ sitt bord men valde nu omedelbart att lÀgga ned detsamma utan vidare ÄtgÀrd.

15/3-2016

Ett avvisande av försÀndelsen kommer per epost frÄn Tomas RibbestÄl. Han menar pÄ att de boende mÄste skicka in Àrendena enskilt och till PrimÀr AB pÄ anvisad epostadress eller ringa för att göra felanmÀlan. Han bemöter inte alls att de flesta av de Äter anmÀlda Àrendena hittills inte bemötts med sakliga ÄtgÀrder dÄ dessa anmÀldes första gÄngen. I vissa fall sedan flera veckor tillbaka.
Vi pÄminner RibbestÄl om hans egen överenskommelse och begÀran att fÄ in en sammanstÀllning vid ett tillfÀlle tillsÀnt sig sjÀlv. Samtidigt kontaktar vi Therese vid PrimÀr AB som handlÀgger felanmÀlningar och översÀnder felanmÀlningen till henne pÄ anvisad epostadress.
Denna dag Äterkommer efter ett par veckors vÀntan Àven energirÄdgivaren, Lars Sjögren, till oss per telefon och styrker vÄrt antagande om normalförbrukning och de siffror vi erhÄllit frÄn Nybro Energi AB.

16/3-2016

Vi erhĂ„ller ett kort svar ifrĂ„n Tomas RibbestĂ„l som stĂ€ller frĂ„gan ”vilken överenskommelse hĂ€nvisar du till”? Omedelbart öppnar vi tidigare korrespondens och översĂ€nder ordagrant den text som tidigare sĂ€ndes till oss, inklusive komplett eposthuvud för att styrka det kommit ifrĂ„n hans egen server. Vi hĂ€nvisar till avsnittet i texten som lyder som följer;

Jag ber att fÄ citera dina egna ord vid första kontakttillfÀllet.
Notera sista meningen "...skicka sammanstÀllningen direkt till mig."

"Den lÀrdom jag tar gÀllande detta brev, Àr att vi som fastighetsÀgare kan
var bÀttre pÄ vÄr information till er som hyresgÀster i Nybro. Jag invÀntar
Àven en Äterkoppling frÄn er gÀllande punkt 1 för ÄtgÀrd. FelanmÀlan kan
Àven utföras i enlighet med vÄr trapphus information för felanmÀlan eller sÄ
kan ni skicka en sammanstĂ€llningen direkt till mig." – Tomas RibbestĂ„l

Vi fÄr Äter ingen omedelbar reaktion och fÄr vÀnta pÄ svar.
DÀremot sker en omedelbar ÄtgÀrd för att motverka kommunikationen med oss pÄ HyresGasten ifrÄn fastighetsÀgarens sida. Den nyanstÀllde fastighetsskötaren gÄr nu runt i omrÄdet och sÀtter upp anslag om hur man förvÀntar sig att fel skall anmÀlas. Ingen pÄtalar vid detta tillfÀlle det faktum att man Ànnu inte besvarat vÀldigt mÄnga redan gjorda felanmÀlningar vilket föranlett denna insamling.
Ännu vĂ€rre Ă€r att vi fĂ„r vittnesmĂ„l om helt osakliga pĂ„stĂ„end en och uttalanden ifrĂ„n denne fastighetsskötare. Har man nu dragit igĂ„ng en lokal smutskastningskampanj emot oss som driver HyresGasten eller vill man bara motverka att vi driver pĂ„ saken vidare genom rĂ€ttsliga instanser?
Det förefaller uppenbart att man Àr högst obekvÀma och hotade i sin uteblivna saklighet och nu tar till rent av barnsliga beteenden istÀllet för att agera professionellt och sakligt med sin egen verksamhet.
Vi skickade omedelbart ut en respons till de boende och klargjorde att vi inte kommer sitta still och acceptera denna beteendeform. Vi kontaktade Àven fastighetsskötarens egentlige chef, Anders Oscarsson, vid PrimÀr AB i Kalmar och klargjorde vÄr instÀllning till det intrÀffade.

17/3-2016

Svar ifrÄn RibbestÄl Àr som vanligt inte att förvÀnta sig vara tillmötesgÄende eller kommunikativa vilket vi fÄtt lÀra oss den hÄrda vÀgen. Det som slutligen ankommer den 17:e Àr följande;

”Jag avser en felanmĂ€lan frĂ„n dig som kund. (eller nĂ„gon annan)
Men som jag skrev i mitt svar sÄ kan dom som har fel göra en felanmÀlan till pÄ bifogat telefonnummer eller i enlighet med trapphusanslag.
Och dÄ kommer detta att hamna i primÀrs felanmÀlans system för ÄtgÀrd.

För Emilsborg Property Nybro AB
Med vĂ€nlig hĂ€lsning / Kind regards / Freundliche GrĂŒsse
Thomas RibbestĂ„l”

Vi besvarar detta genom att översÀnda svaret i inklusive tidigare korrespondensflöde i eposten till samtliga tidigare namngivna mottagare. Undantaget hyresgÀstföreningens rikskansli och de tre namngivna Àgarna till vilka vi fortfarande saknar e-postkontouppgifter.
Vidare telefonkontakt har Ă€ven tagits under dagen med hyresrĂ„det, Carl Olof Öhrnell, vid Hyres- och ArrendenĂ€mnden i Jönköping. Han förklarar att hyresvĂ€rden Ă€nnu inte har kontaktat denne med svar om vad förhandlingarna har resulterat i. Detta innebĂ€r sĂ„ledes att hyresnĂ€mnden inte heller blir kontaktade i tid som Ă€r att förvĂ€nta i frĂ„ga om kontakter med rĂ€ttsvĂ€sendet.
Det framkom Àven att om det inte Àr frÄga om en elseparation i det Àrende hyresgÀsterna begÀrt överprövning i sÄ kan hyresnÀmnden endast avvisa begÀran i det första fallet. DÄ det tydligen, i efterhand har visat sig, att en frÄga om elseparation aldrig varit fÀrdigförhandlad för 2015, utan hyresgÀsterna endast fÄtt en hyreshöjning enligt generella avtal för Äret om 0,96%, sÄ mÄste det alltsÄ innebÀra att hyresvÀrden inte heller har informerat hyresnÀmnden om detta i skÀlig tid.
Med alla sakliga fakta i handen förefaller det alltsÄ vara sÄ att inte bara HyresGasten förnekas kommunikation utan sÄ Àven det svenska domstolsvÀsendet.
HyresvĂ€rden har dessutom sjĂ€lv angivit till hyresrĂ„det att ”Det skall vara valfritt för alla att sjĂ€lva vĂ€lja elseparation eller inte”. Detta har man aldrig tillstĂ„tt till de boende eftersom man endast erbjudit ett enda alternativ och valbarheten sĂ„ledes satts ur spe. Vi ser detta sĂ„ledes som ytterligare ett bevis pĂ„ att hyresvĂ€rden och hyresgĂ€stföreningen gemensamt drivit frĂ„gan pĂ„ ett förhandlingsmĂ€ssigt tvivelaktigt sĂ€tt och samverkar i dessa oegentligheter.
HyresvÀrden har dessutom i detta ögonblick vare sig informerat hyresrÄdet om det nya avtalet, eller valt att begÀra överprövning i hyresnÀmnden. Högst troligt dÄ det stÄr klart Àven för dem att man gjort sÄ mÄnga makabra fel i sitt arbete.

22/3-2016

Under eftermiddagen fÄr vi reda pÄ att hyresvÀrden nu, trots tidigare utsaga, har börjat ÄtgÀrda mindre fel och brister i boendet. Dock ej allvarliga fel sÄsom trasiga toaletter, ej fungerande ugnar, sönderfallande balkongrÀcken och kraftiga undertemperaturer i lÀgenheterna.
En sammanstÀllning av alla fel och brister Äterfinns pÄ vÄr hemsida under lÀnken http://www.hyresgasten.org/felsummering.php
Vi invÀntar nu ett besvarande av vÄra tidigare frÄgor. DÄ den 28/3 infaller pÄ Annandag pÄsk kommer vi givetvis att avvakta till den 29:e för ett svar ifrÄn hyresvÀrden och de övriga tillfrÄgade parterna.

Bilagor

 1. 20150331_1_Nybro2015AvvisandeEmilsborgBrinkeberg.pdf (exkl. namnlista)
 2. 20150331_2_ÅterkopplingHGFmöte20150331.pdf
 3. 20150410_MeddelandeFrÄnAndersBjörngreen.pdf aviserat per post endast till HGF medlemmar.
 4. 20150422_Hyresavimedhöjning_AngerElseparationKommer.pdf
 5. 20150424_2_Möte20150424Sammanfattning.pdf
 6. 20150424_1_RibbestalSvarPĂ„Brev1_20150424.pdf
 7. 20150425_OmHyresavtalElseparationFrÄnEmilsborg.pdf
 8. 20151014_NyHyresförhandlinginför2016.pdf
 9. 20160103_TillÀggsavtalAntedateratTill20151208.pdf
 10. 20160219_hgfInformation.pdf
 11. 20160227_1_TillNybroKommun_HemstÀllanOmDataunderlag.pdf
 12. 20160306_1_VitvarorOchHyresavgifterUtanSakligtUnderhall.pdf
 13. 20160309_1_bildbevisAvVitvarukostnaderSomInteFinns.pdf
http://www.hyresgasten.org/felsummering.php (personlig data exkluderad) Även bifogad hĂ€r som Felsummering.pdf

Övriga bilagor

20160314_1_ATT_BESVARA_senast20160328.pdf
AvsÀnt för kommentar och besvarande 2016-03-14
©2015 - HyresGasten.org - alla rättigheter reserverade!