Denna webbsida undergår för närvarande mycket omfattande uppdateringar och ombearbetning!

Vi har nu ca 16 kvarstående ärenden i Hyresnämnden Jönköping med avseende på bostadsområdet omfattande Emilsborgs Property i Nybro AB. Arbetet fortgår enligt plan med förväntning om en besiktning av beståndet inom den närmaste månaden.

Om du behöver kontakta oss, använd företrädesvis epost till info@hyresgasten.org.

För akuta ärenden och massmediala kontakter, ring 0709 26 49 13.

För HyresGasten,
Mikael Jörgenstam